Domácí zdravotní péče - Fyzidop

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí zdravotní péče
P
oskytována na ordinaci ošetřujícího lékaře ve vlastním sociálním prostředí.
Ordinované výkony provádějí kvalifikované zdravotní sestry.

 • Sledování celkového zdravotního stavu

 • Měření krevního tlaku (TK) a dalších fyziologických funkcí

 • Podávání léků

 • Hygienická péče

 • Celková koupel

 • Péče o stomie

 • Cévkování

 • Péče o permanetní katetr

 • Injekce

 • Aplikace inzulínu a nácvik pacienta nebo rodiny

 • Ošetřovatelská rehabilitace - vedení pacienta k samostatnosti a soběstačnosti

 • Měření obsahu cukru v krvi

 • Klyzma

 • Příprava nemocného k různým vyšetřením, např. RTG, vyšetření trávicího traktu apod.

 • Prevence a léčba dekubitů

 • Ošetřování po operacích, převazy, lokální ošetření

 • Ošetřování bércových vředů

 • Odběry a výtěry (krve, moči, stolice a dalšího biologického materiálu)


Postup:

 • Lékař předepíše příslušnou péči na poukazu, kde stanoví druh a četnost zdravotní péče (např. denně, 1x týdně apod.).

 • Lékař, pacient nebo jeho blízký objedná služby - pro první kontakt stačí telefonicky tel. 585 432 876; 605 238 069 (provozovna Fischerova 4, Olomouc) nebo tel. 604 251 175 (paní Záchová).

 • Po domluvě začne chodit k nemocnému domů některá z našich zdravotních sester, která pečuje o nemocného.

 • Další péče je řešena podle aktuálního zdravotního stavu.

 • Naše zařízení na konci každého měsíce vyúčtuje péči příslušné pojišťovně a ta ji zaplatí (většinou) do konce dalšího měsíce.


Pokud si klient hradí zdravotní péči z jakýchkoliv důvodů sám, vyžadujeme zprávu o jeho zdravotním stavu a doporučení lékaře na příslušné zdravotnické úkony.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky